skip to Main Content
„Nemuno Žiedo“ Trasa Savaitgalio Lenktynėms Paruošta

Artėjantį savaitgalį, rugsėjo 27-28 dienomis, vienintelėje Lietuvoje lenktynių trasoje „Nemuno žiede“ vyks „Lietuvos automobilių sporto federacijos“ licencijuotos lenktynės „Grand Finals 2014“. Tačiau iki lenktynių trasos personalui ir pagalbininkams teko gerokai paplušėti, kad trasa taptų saugesnė.

Kaip pamename, praeityje tiek derybose, tiek spaudoje vyko aršios diskusijos apie „Nemuno žiedo“ tinkamumą FIA saugumo reikalavimams. Buvo sudarytas galutinis reikalavimų sąrašas, kurį įvykdžius, trasa gautų licenciją vykdyti lenktynes.

Kačerginės “Nemuno žiedas” atliko visus reikiamus darbus, kuriuos atlikti buvo įpareigojusi Lietuvos automobilių sporto federacija. Buvo nudažytos papildomos trasos žymėjimo linijos, žyminčios trasos kraštus, sutvarkytos “gesinimo” zonos, trasos pakraščiai. Sutvarkyti bei perkelti teisėjų bokšteliai. Atlikti žemės darbai prie “Šakių” posūkio bei starto-finišo zonos: nukasti pylimai, kurie būdavo kaip tramplynas lenktynių dalyviams. Pavojingiausiose trasos vietose surištos padangos bei uždėtos papildomos atitvarų juostos.

Atliktus darbus teigiamai įvertino LASF saugaus eismo komiteto pirmininkas Romas Mažuolis, pasak kurio, atlikti darbai akivaizdžiai matomi ir vienintelei Lietuvoje žiedinių lenktynių trasai bus suteikta licencija varžybų vykdymui. Todėl šį savaitgalį „Nemuno žiede“ įvyks Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių atviro čempionato IV etapas bei 555 km lenktynės.

Pasak VšĮ “Nemuno žiedas” direktoriaus Arūno Samochino – visi darbai atlikti laiku, įvykdyti visi LASF iškelti uždaviniai. Atlikus šiuos darbus buvo padidintas trasos saugumo lygis. Visi suprantame, kad Kačerginės “Nemuno žiedo” trasos būklė šiuo metu yra ne pati geriausia. Tačiau kasmet, pagal galimybes, investuojama į infrastruktūrą bei trasos saugumo lygio didinimą. Gaila, kad didžioji įmonės sugeneruotų pajamų dalis vis dar atitenka praeitos vadovybės sukurtų kreditorinių įsipareigojimų padengimui. Labai tikimės ir didesnio Valstybės indėlio į vienintelės žiedinių lenktynių trasos Lietuvoje infrastruktūros gerinimą, kadangi šiuos darbus atlikome savo surinktomis lėšomis.

„Nemuno žiedas“ tikisi, kad kitą sezoną šioje vienintelėje nuolatinėje automobilių lenktynių trasoje Lietuvoje vyks FIA reglamentuotos lenktynės ir tai taps nuolatinio sklandaus darbo su LASF vadovybe gera pradžia.

1 2 3

Back To Top